Bilder av Ski Storband


Musikalsk leder Biørn Barlo i aksjon. Foto: Roy Konterud

 

Fire glade solister – fra venstre: Rolf Karlstrøm, Tor Grefsgård, Einar Jemtland og Stein Jaksjø. Foto: Roy Konterud

 

Gitarist Endre Engebretsen og «sjefen sjøl» Biørn Barlo. Foto: Roy Konterud

 

Trompetsolist Geir Hauger. Foto: Roy Konterud

 

Ski storband «in concert». Foto: Roy Konterud

 

Fløytesolist Rolf Karlstrøm. Foto: Roy Konterud

 

Ski storband stående. Foto: Roy Konterud